- Paris-avtalen styrker ikke kulldrift på Svalbard

– Vi må ta hensyn til hele Svalbard-samfunnet og den omlegginga som må gjøres der. Og den nye klimaavtalen styrker ikke akkurat fortsatt kulldrift, sier FrPs Øyvind Korsberg om hvorvidt regjeringa skal støtte Store Norske med penger til driftshvile.

Lunckefjell

Det er fortsatt uvisst om regjeringa kommer til å bevilge de pengene som skal til for ei driftshvile i Lunckefjell på Svalbard.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Styret i Store Norske har søkt staten om 300 millioner kroner for å sikre driftshvile for kulldrifta i Svea og i Lunckefjell i tre år. Det er penger som er nødvendig for å sikre gruva og holde et minimum av aktivitet i Svea-samfunnet.

Håpet er at kullprisen skal økes om tre år, slik at ordinær kullproduksjon kan komme i gang igjen.

Men kullprisen er på ingen måte på vei opp og ligger nå under 50 dollar tonnet. Store
Norske trenger en kullpris på minst 65 dollar per tonn for å få "break even" i Lunckefjell.

Regjeringa drøyer med å gi styret i Store Norske et svar. Det utredes mange muligheter. Blant annet forslaget om havneutbygging og fiskemottak.

Svaret fra departementet om driftshvilke vil komme på nyåret, etter det NRK får opplyst.

Klimaavtale og kulldrift

Øyvind Korsberg

Øyvind Korsberg (FrP) mener klimaavtalen fra Paris og fortsatt kulldrift på Svalbard rimer dårlig.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Øyvind Korsberg, første nestleder i næringskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet og stortingsrepresentant for Troms sier han syns spørsmålet om penger til driftshvile er komplisert.

– Hadde Store norske ligget på fastlandet, hadde nok ikke regjeringa kommet til å gi slik støtte, sier Korsberg til NRK.

– Men i og med at bedriften ligger der den gjør og er en viktig bærebjelke i Svalbard-samfunnet, må man tenke nøye over hva man skal gjøre framvoer.

Og for å si det forsiktig, klimaavtalen som det ble enighet om i Paris, styrker jo ikke kulldrift framover. Ser man Svalbard opp mot Paris-avtalen. Så går det nok mot en nedleggelse av Store Norske, unntatt gruve sju da, som skal forsyne kullkraftverket framover. Men her er det mye man skal ta hensyn til, blant annet hele Svalbard-samfunnet og hele den omlegginga man er nødt til å gjøre der oppe, sier Øyvind Korsberg.


Et paradoks

Silje Lundberg

Leder i Naturvernforbundet i Troms, Silje Lundberg, mener Svalbard-samfunnet må omstilles i tråd med klima- og miljømål.

Foto: Pressefoto

Leder i Naturvernforbundet i Troms, Silje Lundberg, syns det er positivt at Øyvind Korsberg ser smamenhengen mellom kullgruva og Paris-avtalen.

– Det er veldig rart at vi fortsetter å produsere kull i stor stil på Svalbard. Her må man heller finne en plan for hvordan man skal få Svalbard-samfunnet mindre avhengig av kulldrift og hvordan man kan omstille samfunnet slik at det er i tråd med de kilima- og miljømålene vi har, sier Silje Lundberg i Naturvernforbundet.