- Oljeomlasting best i Nordkapp

Kirkenes Transit er velkommen til å omlaste olje i Nordkapp havn. - Det er den beste havna i Finnmark, sier havnefogden og trekker momenter som nødhavn og sikkerhetskompetanse.

Oljeomlasting i Bøkfjorden i Sør-Varanger har vært omstridt. Miljøvernere har reagert fordi fjorden er en nasjonal laksefjord. Selskapet som driver omlastingen, Kirkenes Transit AS, har også hatt problemer med omlasting på grunn av vanskelig forhold med is og er oppfordret av Miljøverndepartementet til å finne en ny lokalisering til omlastingen.

 

Best i Nordkapp

Og av den grunn har også selskapet sendt ut en forespørsel til Nordkapp kommune. Både havnestyret og formannskapet er positive til planene. Havnefogd i Nordkapp Havn KF, Steinar Hansen, har utredet muligheten til slik virksomhet og har kommet frem til at oljeomlastingen, sett fra et sikkerhetsperspektiv, er best i Nordkapp.

Området det er snakk om er Sarnes i havna. Hansen mener man må se på kompetansen i Nordkapp når man søker etter det riktige stedet.

- Jeg tror det er viktig i en innledningsfase av oljealderen at man legger den oljeomlastingen til et sted der man har et aktivt kompetansemiljø. Du har Kystverket i Troms og Finnmark, IUA Midt-Finnmark og Fiskarfag skolen her. Skolen investerer nå tungt i simulator der blant annet det med oljeomlasting kan kjøres simuleringer på. Så i forhold til det å bygge kompetanse på dette området, sett fra et sikkerhetsperspektiv, så tror jeg det passer veldig godt inn. Fra et lærersted til en timinutters gange der det skjer, tror jeg er veldig viktig for å utvikle kompetanse og for å bli veldig god på det her, sier Steinar Hansen om hvorfor Nordkapp Havn og Sarnes er det beste stedet i Finnmark for å omlaste oljeprodukter.

Nødhavn og mange tankbåter

At Nordkapp er en nødhavn, med gode vindforhold, er også et argument han bruker. Fuel-transfer trekkes også fram.

- Det skjer jo nesten daglig her med at vi har to store bunkersanlegg i Honningsvåg indre havn, og de er de eneste tjukkolje-bunkers anleggene nord for Bodø, så tankbåter og fuel-transfer er vel innarbeidet i Honningsvåg.

20.juni skal kommunestyret i Nordkapp kommune behandle forespørselen fra Kirkenes Transit.