- Nordområdesamarbeidet kan brukes til å skape dialog

Norske eksperter mener at nordområdesamarbeidet kan brukes for bedre forholdet mellom Vesten og Russland. I dag starter Kirkeneskonferansen.

nordområdene

Nordområdene er en viktig arena for å holde oppe dialogen med Russland, mener flere eksperter.

Foto: Google earth

På konferansen er utenriksminister Børge Brende blant de som kommer på besøk.

Nordområdesamarbeidet kan bli et verdifullt ledd i å løse den politiske floka, ikke bare mellom Norge og Russland, men også mellom vestlige land og Russland.

Det mener norske eksperter.

Negativ spiral

Halvard Tjelmeland

Hallvard Tjelmeland ved Norges arktiske universitet mener samarbeidet i nordområdene er ekstra viktig når forholdet til Russland er dårlig.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Særlig nå når man er inne i en så negativ spiral, er det viktig å opprettholde arenaer for dialog og kontakt. Og nordområdet er en slik arena, sier Hallvard Tjelmeland, ved Norges arktiske universitet.

Etter at forholdet mellom vestlige land og Russland for snart et år siden nådde et absolutt frysepunkt etter den omstridte anneksjonen av Krim, er nordområdesamarbeidet nå en av få kanaler mellom vestlige land og Russland.

Tjelmeland peker på at Norge har hatt en tradisjon for lavspenningspolitikk i nord overfor Russland helt siden 1920-tallet. Fordi Norge er en nabostat, men også for de det bidrar til generelt til for sterk polarisering mellom øst og vest.

NRK Finnmark Streamer direkte fra Kirkeneskonferansen.

Nordområdesamarbeidet, som er på agandaen under Kirkenes-konferansen, har vært viktig i denne politikken.

Nå kan nettopp denne kanalen brukes når forbindelsene mellom øst og vest en gang skal reetableres, påpeker professoren, og får støtte fra forsker Lars Rowe fra Fridtjof Nansens institutt.

– Det er i alles interesse å holde enkelte samarbeid gående, og nordområdene kan fungere som et sånt samarbeidsområde, sier Rowe

Under Kirkeneskonferansen denne uka møter utenriksminister Børge Brende Sør-Varangers ordfører Cecilie Hansen til et arbeidsmøte. Hun ble nylig månedens fredsprofil av Norges fredsråd for sitt initiativ for at Norge skal hjelpe Russland i å heve et flyvrak fra andre verdenskrig.

Holder samarbeidet varmt

Hansen har også vært klar på at hun ikke ønsker å ødelegge de sivile samarbeide på tvers av grensene i nord.

Tjelmeland mener at det aldri har vært viktigere å opprettholde samarbeidet i nordområdene.

– Vi skal ikke overføre Ukraina-krisen til nordområdene. Der skal det være «business as usual». Der skal vi holde kontakten åpen, sier Tjelmeland.

– Dette er i hvert fall et området hvor det er mulig å snakke konstruktivt, også i en forverring av situasjonen lenger sør på det europeiske kontinent. Da vil denne kanalen bli enda viktigere, legger Lars Rowe til.

Brende: - Putin sitter med nøkkelen

Norge styrker bevilgingene til Barentssekretariatet. Under en pressekonferanse i i morgentimene onsdag, svarte utenriksminister Børge Brende på hvordan nordområdesamarbeidet kunne være et ledd i å mykne forholdet mellom øst vest manet utenriksministeren til et videre godt samarbeid med Russland.

- Barentssekretariatet gjør et viktig arbeid innenfor dette med folk til folk-samarbeid. Gjennom de økte bevilginege trapper vi opp dette samarbeidet. Det er vesentlig at denne dialogen fortsetter ikke minst i håp om at i fremtiden vil ting normalisere seg igjen, men det er Putin som sitter med nøkkelen til dette, sier Brende og viser til militære aktiviteter som Russland anklages for i Øst-Ukraina.