- Myndighetene må på banen

Vil ha hjelp med jernbanetransport fra Kina til Nord-Norge.

Lossing av koks ved Finnfjord AS
Foto: Arild Moe / NRK

Norske myndigheter må hjelpe til for å få jernbanetransport fra Kina til Nord-Norge. Det sier logistikksjef ved smelteverket i Finnfjordbotn, Sten Nilsen.

I går fikk de første transport fra Kina med jernbane gjennom Russland, og dermed har de overvunnet blant annet kapasitetsproblemer på jernbanenettet i Russland og Kazakstan.

Historisk dag i Lenvik

- Skaper uante muligheter

Gammeldags tankegang.

Nordmenns forestillinger om russere og kinesere er gammeldagse, sier logistikksjef Sten Nilssen i Finnfjord AS:

- Jeg tror en av de store utfordringene vi har er denne gamle forestillingen om at alt skal være så skummelt med Kina, Russalnd og de gamle østblokk-landene generelt.

Dette er et intrykk Nilssen mener er feil.

Måtte ta tak selv.

Mens politikere har snakket i årevis om en transportkorridor til og gjennom Russland til Østen, og Barentsekretariaet i fire år har jobbet med Nordic Maritime Corridor uten konkrete resulateter, tok smelteverket i Finnfjordbotn saken i egne hender og fikk ordnet med transport av koks fra Kina.

I går kom første lasten, og sjøl om det ikke har vært problemfritt, gikk det til slutt, sier Nilssen.

- Med politikere blir det fort festtaler og få resultater, vi valgte den praktiske veien ved å gå direkte inn i problemstillingen og si at dette skal vi løse.

Nilssen ønsker nå at myndighetene også kommer på banen og begynner å arbeide med saken.

Overkommelige problemer.

Rune Rafaelsen, Barentssekretariatet

Leder i Barentssekretariatet, Rune Rafaelsen

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Det har ikke vært helt uproblematisk å få til denne transportruten, både kapasitesproblemer og flere skift av jernbanevogner på grunn av ulik bredde på skinnene har vært blant utfordringene.

Leder i Barentssekretariatet, Rune Rafaelsen mener at mulighetene er mange.

- Det jeg tror er det viktigste for Norge er et havne- og logistikksamarbeid med Russland. Dette er et eksempel på at det er enorme muligheter i å samarbeide med Nord-Vest Russland.

Også Regiondirektør i NHO Troms, Arne Eidsmo mener initiativet fra Finnfjord AS skaper uante muligheter i regionen.