Fylkesmannen mener kommunen tar mobbing på alvor

Fylkesmannen i Troms mener Målselv kommune viser stor villighet til å ta tak i mobbeproblematikk. En helsesøster er helt uenig, og har sagt opp på grunn av det.

Eivind Bratsberg

Fungerende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Troms, Eivind Bratsberg, har en annen oppfatning enn helsesøsteren.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Målselv kommune har vært proaktiv, og selv tatt initiativ til å blant annet få Fylkesmannen til kommunen for å snakke skoleledere og kommuneansatte ellers om temaet, sier Eivind Bratsberg, fungerende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Troms, til NRK.

NRK fortalte onsdag at en helsesøster nylig sa opp stillinga si i kommunen etter 17 år, fordi hun følte hun ikke ble tatt på alvor. Målselv-kvinnen har sendt en rekke avviksmeldinger, bekymringsmeldinger og varslinger om barn og unges oppvekst i kommunen.

I oppsigelsen sin skriver helsesøsteren blant annet at kommunen hadde svært høye mobbetall i 2015. Ifølge kvinnen var tallet på elever som ble mobbet på 10–15 prosent, mot 4–5 prosent i landet ellers.

Bratsberg forteller at også Fylkesmannen har fått henvendelser fra helsesøsteren i årenes løp. Men hans inntrykk av Målselv kommune stemmer ikke overens med hennes.

Har tatt tak i enkeltsaker

Utdanningsdirektøren sier kommunen har vært positiv når Fylkesmannen har tilbudt dem å delta i satsingsopplegg rundt læringsmiljø, og tilbud for å ivareta elever som mobbes.

– Og når vi har tatt tak i enkeltsaker har vi fått respons fra kommunen. Så jeg har ingen grunn for å si at Målselv ikke tar denne typen saker på alvor, sier Bratsberg.

Han oppfordrer samtidig foreldre i Målselv til å kontakte Fylkesmannen dersom de trenger råd i mobbesaker.