- Kommunen tar feil part

Alta kommune har gjort en juridisk bommert med Wolverines-saken.

Wolverines barrikaderer seg
Foto: Jenny Duesund

Det mener advokat Jan Inge Thesen. Han representerer Elin Kristensen som er mor til de to mindreårige barna som er de formelle eierne av mc-lokalet.

Thesen hevder at rett adressat for tvangsvedtaket om rivning, er Overformynderiet i Alta.

-De er ikke blitt kontaktet av Alta kommune, sier Thesen.

-Kommunen skulle varslet overformynderiet noe som ikke er gjort. Det er overformynderiet som dispoerer eiendom som på skjøtet eies av mindreårige.

Han har sendt en begjæring til Alta tingrett om midlertidig forføyning for å stanse rivningen.

Thesen har ingen kommentarer til at medlemmer av mc-klubben Wolverines har blokkert innkjørselen til klubblokalet med flere biler.

-Jeg har ingen kjennskap til blokkaden, sier Thesen.