- Halvparten brukt opp

Reineier fortvilet over overforbruk av vinterbeiter.

Rein i innhegning
Foto: Frank Almås

Det høye reintallet er i ferd med å skape store problemer på vinterbeitene i Vest-Finnmark.

Reintallet øker fortsatt

Det hevder reineier Peer Gaup, som har dyra i Nord-Troms om sommeren og i Kautokeino om vinteren.

Gaup hevder at beitene nå ser ut til å ta slutt allerede i februar.

- Når vi skriver 1. januar, er i hvert fall 60 prosent av vinterbeitene oppbeitet - på de to og en halv månedene som har vært. Og vi har fire vintermåneder igjen. Hva skal man gjøre der vinterbeitene tar slutt om kanskje en og en halv måned?

- Alle mot alle

- For høyt reintall

Peer Gaup leder reinebitedistriktet som holder til i Nordreisa og Kåfjord om sommeren og i Kautokeino om vinteren. Han mener 12-15 vintersiidaer er rammet av en beitekrise som skyldes for høyt reintall:

- Det er kun snakk om reintall. Hadde reintallet vært det halve, hadde kanskje kun 30 prosent vært nedbeitet ved årsskiftet.

Men Gaups elendighetsbeskrivelse får ikke støtte hos reindriftsagronomen i Vest-Finnmark, Mikkel Ailo Gaup.

- Jeg kan ikke dele den oppfatningen Peer Gaup har. Rapportene jeg har fått tilsier at det er gode beiter i år og ikke for mye snø. Da bygger jeg på det jeg får vite av reineierne som er innom kontoret her daglig, sier Mikkel Ailo Gaup.

Peer Gaup parerer:

- Ja, det er gode beiter der reinen ennå ikke har beitet. Der er det normale beiteforhold nå. Men der hvor reinen har oppholdt seg, er snøen stein hard. Reinen som kommer etterpå har ikke mer tilgjengelig beite denne vinteren i det samme området, sier han.

Peer Gaup mener det høye reintallet på vinterbeitene uvegerlig vil føre reindrifta inn i en ond sirkel.

- De som kan, må flytte til sommerbeitene lenge før normalt. Det vil tære på beiteressursene som er langs kysten i Finnmark og Nord-Troms.