NRK Meny
Normal

- Godt budsjett for vegstandarden

Regionvegsjefen fornøyd med statsbudsjettet.

- Det har vært mye fokus på at vegene i Norge forfaller. Det er derfor godt at årets budsjett er et løft for drift og vedlikehold av vegnettet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak som kommentar til årets statsbudsjett.

Årets budsjett løser ikke alle problemene med vegvedlikeholdet, men vi beveger oss i riktig retning, sier han.

- Departementet har nå tatt på alvor at vi har hatt et forfall på vegnettet, og har nå spesielt fokus på at vi må legge mer asfalt på veiene i nord, sier Naimak.

Fornøyd fylkesrådsleder

Fylkesrådsleder i Troms, Paul Dahlø, mener det er et godt budsjett for samferdselssektoren.

- Det er gledelig å se at både asfalt og rassikring er høyt prioritert. Vi kommer nå i gang med det som har vært prioritert øverst her i Troms, vegen mellom Samamoa og Harstad, sier Dahlø.

- Er det ingenting negativt i budsjettet med tanke på samferdselen?

- Selvfølgelig ønsker vi mer penger. Jeg synes godt vi kunne bruke penger ut over handlingsregelen når vi pumper olje opp fra havet for å bygge infrastruktur, forteller Dahlø.

- Veger er viktig for at folk skal bo langs hele kysten, og det er jo også et mål i Norområdesatsninga. Det er derfor samferdselsbudsjettet er svært viktig i Nordområde-sammenheng, forteller Dahlø.

 

Les mer om veiene på: Samferdselsdepartementets nettside.