- For få slepebåter

Kystverket og miljøorganisasjon frykter alvorlige ulykker langs kysten av Nord-Norge.

Slepebåten "Chieftain"
Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Om sommeren er det kun to fartøyer i drift, og det fryktes alvorlige konsekvenser dersom ulykka først er ute.

Ulf Klevstad
Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

- Vi har i år to skip på sommeren og tre på vinteren. I januar ble det levert en rapport om beredskapen , og der konkluderes det med at man bør ha tre båter langs kysten av Nord-Norge hele året, sier Ulf Klevstad, losoldermann i Kystverket Troms og Finnmark

Ønsker fem båter

Miljøorganisasjonen Bellona ønsker fem fartøy i beredskap året rundt. Kystverket har et håp om å få tre.

I desember 2000 gikk John R på grunn ved kysten av Troms. Utslippene fra båten var små, men førte likevel til flere hundre døde sjøfugler. Tankbåtene som går langs kysten av Nord-Norge blir stadig større. Dersom ulykka først er ute kan det få katastrofale følger.

- Det kan bli knapt med to båter, det blir langt mellom oss. Slik ordninga er nå kan den yte større skade på sommeren enn på vinteren, sier Odvin Nilsen, skipssjef på KV Harstad.

Fiskeri og kystdepartementet har foreløpig ikke gitt noen konkrete tilbakemeldinga på rapporten.