- Enda flere kan dø

Lederen i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon fortviler over kutt i behandlingstilbudet ved UNN.

 

Illustrasjonsbilde
Foto: Heiko Junge, Junge, Heiko / Scanpix

- Dette er stikk i strid med det alle signaler ovenfra sier. At det nå skjæres ned - jeg skjønner rett og slett ikke at de kan gjøre det, sier Ragnar Moan.

Legger ned 10 av 25 plasser

UNN har i dag 25 langtidsplasser for rusmisbrukere. Nå skal man kutte ti av disse plassene, samtidig som man reduserer på ansatte.

- Vi er nødt til å ta ned driften vår, og redusere på antall ansatte, sier Reidar Høyfødt, avdelingsleder og overlege på rusavdelinga ved UNN.

- Hvor mange ansatte skal man redusere?

- Vi må i alle fall ned med fem stillinger. Men vi må nok også kutte mer. Vi har nemlig fått en drift hvor man er avhengig av ekstravakter og vikarer, og dette må vi også ta ned, forteller Høyfødt.

To død i køen i år - frykter flere

Hittil i år har to pasienter i Tromsø dødd mens de sto på venteliste for å få hjelp med rusproblemene. Høyfødt legger ikke skjul på at tallene etter nedskjæringene kan bli større.

- Rusmisbrukere som venter på behandling har en høyere syklighet og en høyere dødelighet enn gjennomsnittsbefolkninga, sier Høyfødt.

Moan ser også med gru på konsekvensene

- Folk blir jo nødt til å stå enda lengre i kø. Og det er jo snakk om de pasientene som fatkisk har pasientrettigheter. tenk på de pasientene som ikke blir tildelt pasientrettigheter. De risikerer å aldri få behandling. Situasjonen er håpløs, avslutter Moan.