NRK Meny
Normal

- Dette er sprøyt!

NSR mener Arbeiderpartiet forsøker å ta æren for saker samiske organisasjoner har kjempet fram.

Norske Samers Riksforbunds presidentkanidat Aili Keskitalo sier Arbeiderpartiet forsøker å ta æren for store saker som samiske organisasjoner sjøl har kjempet fram. Men Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen mener det er Ap, og ikke NSR, som har vært avgjørende for store samepolitiske reformer:

- Arbeiderpartiet er garantisten for at sametinget skal eksistere i fremtiden, Arbeiderpartiet er garantisten for finnmarksloven, Arbeiderpartiet har stått bak finnmarkseiendommen, det er Ap, Sp og SV som har satt i gang utredningen om kystfiske og jeg er sikker på at vi skal få konkludert det på en utmerket måte.

Arbeiderpartiet og NSR er gigantene i samepolitikken, forholdet har aldri vært det beste, men nå nærmer det seg frysepunktet.

Det var på Riddu Riddu tidligere i dag at NSR sin presidentkandidat Aili Keskitalo sa at Arbeiderpartiet forsøker å ta æren for framskritt i det samiske samfunn. Saker som samiske organisasjoner og ikke Arbeiderparti har kjempet frem.

- Jeg hører at Ap og Helga Pedersen betrakter seg selv som garantister, men det er jo ikke sånn at sametinget var Arbeiderpartiets idé, det er ikke sånn at Riddu Riddu var Arbeiderpartiets idé. Dette er jo saker som har vokst frem fra samebevegelsen, de samiske organisasjonene og det er jo den stemmen vi må sikre at blir hørt også i fremtiden.

- Må kunne historien

- Arbeiderpartiet og andre partier gjør en god jobb med å fremme enkelte saker, men kraften og ideer kommer jo fra den samiske bevegelsen og den er det NSR som er garantist for.

Denne påstanden fra Aili Keskitalo får Arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen, til å se rødt.

- Dette er sprøyt fra ende til annen. Vi hadde den første samiske stortingsrepresentanten før partiet NSR var etablert. Så jeg syns vi skal ha litt historie med seg når man diskuterer dette. Vi prioriterer samepolitikken, vi er en garantist for demokrati og for at sametinget skal eksistere også i fremtiden.