- Dette er en uheldig situasjon

Norske aktører som satser på eksport av økologisk laks opplever nå utfordringer på EU-markedet. For å løse saken må EUs økologi-regelverk formelt tas inn i EØS-avtalen. - Dette er en uheldig situasjon der konsekvensene over tid kan bli for store for deler av de norske aktørene. Det sier fiskeriminister Per Sandberg. Nærings- og fiskeridepartementet jobber nå med å finne en løsning på denne situasjonen.