- Amalgam er et stort helseproblem

Det mener 100 000 nordmenn.

Foto: Scanpix

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) i Tromsø, har på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet undersøkt folks erfaringer med amalgamfyllinger.

Undersøkelsen viser at over 100 000 personer mener at amalgam i tannfyllinger har gitt dem helseplager. De fleste av disse beskriver kronisk eller stadig tilbakevendende helseplager.

Resultatene fra undersøkelsen ble presentert.

Motsatt syn

Nesten hver fjerde person som skifter ut amalgamfyllinger har en helsemessig årsak til utskiftingen.

- Resultatene viser at store deler av befolkningen har et annet syn på sammenhengen mellom amalgamfyllinger og helseskader enn de fleste medisinske undersøkelser hittil har vist, sier seniorforsker Arne Johan Norheim ved NAFKAM i Tromsø.

Nettmøte

Hvilke erfaringer har du med helsevesenets holdning til amalgam og sykdom?

Lege og akupunktør Arne Johan Norheim svarer på spørsmål i nettmøte hos Puls tirsdag 14. november klokka 13 – 14.

Send inn spørsmål!

 

Her kan du lese hele rapporten.