NRK Meny
Normal

Sånn er vinterferietrafikken

Utfartstrafikken er avtagende etter en rekke uhell og ulykker i ettermiddag, men i Rogaland fører ras til fergekøer og lang ventetid.

Påsketrafikk på E6
Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Store deler av Østlandet tok vinterferie fra i ettermiddag. Det samme gjorde Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Finnmark.

Riksvei 13 i Rogaland er stengt ved Tysdalsvatnet i Strand på grunn av isras og fare for nye ras. Vegen blir ikke åpnet i dag. Inntil videre går det to ferger og en hurtigbåtrute mellom Tau og Hjelmeland.

På E39 nordover ut av Stavanger har det vært lang kø ved Mortavika fergekai i sambandet Mortavika-Arsvågen, men da NRK Trafikk snakket med fergeterminalen kl 20 i kveld, var kaia i ferd med å tømmes for biler.

Mortavika ferjekai

Du må regne med cirka halvannen times ventetid for å komme med over Boknafjorden.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

Fylkesvei 520 i retning Røldal er åpnet på strekningen Breiborg-Hellandsbygd som har vært vinterstengt. Vegen stenges for natten i tidsrommet 19-08. Videre fra Hellandsbygd til Røldal er det fortsatt vinterstengt.

På E6 sør for Trondheim førte en ulykke på Kroppan bru til lange køer i begge retninger. Men vegen er ryddet nå.

Fra Trondheim går en stor del av trafikken sørover til Oppdal eller Røros. Mange skal også østover på E14 mot Meråker eller til Sverige.

Køene ut fra Oslo-området har avtatt, men i følge Statens vegvesen er det fremdeles tett trafikk og små køer nordover på E6 gjennom vegarbeidsområdene ved Eidsvoll og Espa. Ring 3 er ryddet etter et uhell i Tåsentunnelens vestgående løp. Det samme er E18 Drammensveien etter en busstans utgående ved Slependen.

  • Se detaljert køinformasjon her.

Her finner du de alternative kjørerutene når trafikken går tregt på hovedvegene.

Fra Oslo mot Hallingdal
Hovedrute: E18, E16 og Rv 7
Problemstrekning: Sandvika - Sollihøgda - Hønefoss
Grunnet rasfare er Nes tunnel på Sollihøgda stengt. En 500 meter lokal omkjøring forbi tunnelen vil føre til problemer med trafikkavviklingen.

Alternativ: Drammen – Hokksund – Vikersund - Hamremoen (x Rv. 7) på henholdsvis E18, Fv 283, Rv 35 og Fv 280.

Eller: Oslo - Gjelleråsen - Lunner - Jevnaker - Hønefoss (x E16) på Rv 4 og Rv 35.

Fra Oslo mot Valdres
Hovedrute: E18 og E16
Problemstrekning: Sandvika – Sollihøgda - Hønefoss
Grunnet rasfare er Nes tunnel på Sollihøgda stengt. En 500 meter lokal omkjøring forbi tunnelen vil føre til problemer med trafikkavviklingen.

Alternativ: Oslo - Gjelleråsen - Lunner - Jevnaker - Hønefoss (x E16)
på Rv 4 og Rv 35

Eller: Oslo - Gjelleråsen - Brandbu - Dokka - Bjørgo (x E16) på Rv 4, Fv 34 og Fv 33.

Fra Oslo mot Østerdalen, Gudbrandsdalen og Trysil
Hovedrute: E6 og Rv 3
Problemstrekning: Minnesund – Tangen
Grunnet arbeid med utvidelse av E6 på strekningen Minnesund – Tangen med innsnevring og nedsatt hastighet vil det bli problemer med trafikkavviklingen. Statens vegvesen anbefaler trafikantene å benytte alternative kjøreruter.

Alternativ: Oslo – Kløfta – Skarnes – Stange – Elverum på E6, Rv 2 og Fv 24.

Påsketrafikk i Elverum

Det er ofte tett trafikk i Elverum under utfarten.

Foto: Frode Meskau / NRK

Fra Oslo mot Kongsberg
Hovedrute: E18 og E134.

Alternativ: Fra Brakerøya gjennom Bragernestunnelen til Mjøndalen (ikke over Drammensbrua) på E18, Fv 283 og E134.

Fjellovergangene åpne

De fleste fjellovergangene er åpne for normal trafikk, men Rv 13 over Vikafjellet er stengt pga uvær. I Finnmark er det kolonnekjøring på Kongsfjord- og Båtsfjordfjellet.

  • Sjekk status og føre på fjellet i Sør-Norge her.
  • Sjekk status og føre på fjellet i Nord-Norge her.