Tegnspråknytt

Tegnspråknytt er en nyhetssending fra NRK som formidles på norsk tegnspråk.

Tegnpråknytt

Hvor og når sendes Tegnspråknytt?

Tegnspråknytt sendes alle hverdager klokken 17.45 på NRK1.
Sendingene kan også ses på internett og på mobil: http://tv.nrk.no/serie/tegnspraaknytt

Hvordan lages Tegnspråknytt?

Den som fremfører nyhetene er selv døv. Stemmen man hører på Tegnspråknytt er stemmen til en hørende person. Disse to har sammen valgt ut og skrevet sakene som er med i sendingen.

Hvis du har spørsmål så ta kontakt med info@nrk.no. Eller på telefon 23047000.

Leder for tegnspråkredaksjonen kontaktes på e-post:paal.richard.peterson@nrk.no.

Siste Tegnspråknytt-sending:

Nyheter på tegnspråk.