Synstolking

​Synstolking beskriver viktige elementer i bildet for blinde.

Created by InfoDispatcher

​Hva er synstolking?

Synstolking er når en stemme beskriver viktig informasjon som vises i bildet og som ikke kan oppfattes med hørsel. Stemmen snakker i dialogpauser.

Hvem har nytte av synstolking?
Synstolking er en tjeneste som er utviklet for å gi blinde og sterkt svaksynte en bedre opplevelse av TV-programmer og filmer.

Hvordan finner jeg synstolkede programmer?
NRK legger med jevne mellomrom ut synstolkede filmer og serier i sin nettspilleren på adressen tv.nrk.no/programmer/synstolk.

Hva blir synstolket?
All stor egenprodusert drama blir fra høsten 2015 synstolket. I tillegg kjøper NRK inn enkelte synstolkede filmer og serier.

Hvis du har spørsmål så ta kontakt med NRK på telefon 23047000, eller på e-post: info@nrk.no.