Språkteigen om tegnspråk som valgfag

Innslag fra NRK P2s Språkteigen søndag 30. oktober 2016 om norsk tegnspråk som valgfag.

Tolket versjon av Språkteigens innslag om norsk tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen

Bergen bystyre har, på initiativ fra representant Hilde Boberg Andresen, vedtatt å tilby tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen. Språkteigen samtaler med blant annet professor Arnfinn Muruvik Vonen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om dette. Programleder er Torunn Myhre.

Tolkes av Liv Solbø Nesse.