Språkteigen om MGP-tolking på tegnspråk

Her kan du "høre" Språkteigens innslag fra 28. februar, som handlet om Ragna Huse og hennes arbeid med å oversette noen av sangene i MGP-finalen. Innslaget er tegnspråktolket og tekstet.

Intervju med Ragna Huse om oversettelse av sangtekster fra engelsk til norsk tegnspråk i forbindelse med norsk MGP 2016