NRK og tilgjengelighet

NRK jobber for at innhold på TV, radio, nett og mobil skal være tilgjengelig for alle. Uavhengig av opplevde hindringer rundt syn, hørsel eller kognitive ferdigheter.