Ekko om døvblinde

Dette Ekkoprogrammet, som ble sendt 2. mai 2016, diskuterer situasjonen til landets døvblinde. Her finner du innslaget i tolket versjon.

Ekko tegnspråktolket med innslag om døvblinde

NSHP = Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse.