Bruk av musikk og hørbarhet

NRK har avtale med IFPI som også gir eksterne produsenter rett til innkopiering for NRKs bruk. Men det er ikke all musikk som kan brukes uten spesiell tillatelse. Les også NRKs retningslinjer for hørbarhet i produksjonen.

Headset
Foto: ScanStockPhoto

Avtalen med IFPI har noen begrensninger som gjelder antall sekunder innkopiert fra samme artist, antall sekunder sammenhengende innkopiering, samt at det ikke kan benyttes musikk fra artister på IFPIs reservasjonsliste. Detaljer om IFPI-begrensingene er beskrevet i NRKs avtale med eksterne produsenter.

Ny reservasjonsliste fra IFPI for innkopiering på produksjoner som skal brukes av NRK

Gjelder fra 13.5.2020

Nytt på lista er at alle medlemmene i The Beatles har kommet med som enkeltpersoner. Emilie Nicolas er på listene til to plateselskaper. Vazelina Bilopphøggers er også ny.

Hva betyr det at de står på IFPIs reservasjonsliste?
Jo, at de ikke kan brukes til innkopiering i audiovisuelle produksjoner til bruk av NRK, uten å få en spesialtillatelse fra rettighetseierne. Det betyr at de alltid må kontaktes og en spesialavtale må signeres. Dette har som oftest en kostnadsside som kan være et hinder for bruk.

Bruk ALDRI musikk fra Reservasjonslista uten spesialavtale. Det kan bli svært kostbart!

NB! IFPIs reservasjonsliste gjelder kun for audiovisuelle produksjoner. Rene lydproduksjoner, f eks podkaster, kan bruke all musikk som kan brukes på radio. Husk at maksimum 70 prosent av tiden i en podkast kan være musikk.

Her kan du laste ned siste versjon av reservasjonslisten og kommentarer til denne:
IFPI Reservasjonsliste 13.5.2020
IFPI kommentarer Reservasjonsliste 13.5.2020

Se også: Her finner du mer musikk

Mer om bruk og rapportering av musikk i radio- og tv-programmer finner du på Tonos nettsider

Eventuelle spørsmål kan sendes til spesialrådgiver for musikkrettigheter i NRK Lars Lønne

Hørbar lyd

NRKs hørbarhetspolicy sier at talen skal prioriteres i lydmiksen.

Å bruke musikk og kontentum kan gi fint nærvær og understreke stemningen i en sak. Men vurder hørbarheten før du legger musikk sammen med tale.

Her finner du retningslinjer og gode råd for optimal hørbarhet.

Se pdf: Produksjon av hørbar lyd