Blinde skal kunne bruke NRKs tilbud på mobil

Blinde David Hole testet NRKs apper for radio og TV

Blinde David Hole tester NRKs apper for radio og TV.
Foto: Siri Antonsen / NRK

Blinde David Hole testet NRKs radio og TV tilbud på Iphone. Symbolene og knappene som vi ser på skjermen er ikke nødvendigvis de samme som blinde får tilgang til. Det er programmeringen og kodingen i appene som avgjør hva som leses opp for blinde gjennom tjenesten som på Iphone heter "VoiceOver". NRKs mål er at alle skal ha tilgang til innholdet som legges ut. Redaksjonen som jobber med appene er i gang med å lære hvordan blinde bruker VoiceOver, og hvilke utfordringer de møter.