መናእሰይ ኣብ ዕዳኣ ገዛውቲ 03.09.2021

Det offentlige må hjelpe unge mennesker inn på boligmarkedet, det mener et flertall av velgerne i Nord-Norge. De høye boligprisene er ikke bare et problem i byene. De unge utenfor pressområdene sliter også med prisene.

Det offentlige må hjelpe unge mennesker inn på boligmarkedet, det mener et flertall av velgerne i Nord-Norge. De høye boligprisene er ikke bare et problem i byene. De unge utenfor pressområdene sliter også med prisene.

Tirsdag legger den avtroppende regjeringen frem statsbudsjettet. Det skal stammes inn. Bruken av oljepenger skal ned til under 3%, i tråd med handlingsregelen.

ናይ ነዳዲ ገንዘብ ኣጠቓቕማ ክጎድል ኣለዎ 09.10.2021

NAF frykter at literprisen på bensin og diesel blir femti øre leteren dyrere neste år. Finansministeren bekrefter at de vil øke CO2-avgiften, men hvor mye vil han ikke si før statsbudsjettet legges fram.

ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ እዩ 10.10.2021

Støre forteller om deler av den nye regjeringens arbeidslivspolitikk. Med seg hadde en høyaktuell kandidat til posten som ny arbeids- og sosialminister.

ምቅይያራት ኣብ ናይ ስራሕ ፖሊሲታት 10.10.2021