መንግስቲ ንዕዮ ገዛ ሕጋውነት የልብሶ 05.09.2021

Regjeringen vil lovfeste at skoler kan pålegge elever lekser på fritiden. Det foreslår de i den nye opplæringsloven. Forslaget fratar også kommuner og fylker til å innføre leksefri. Partier på venstresiden kritiserer forslaget.

Regjeringen vil lovfeste at skoler kan pålegge elever lekser på fritiden. Det foreslår de i den nye opplæringsloven. Forslaget fratar også kommuner og fylker til å innføre leksefri. Partier på venstresiden kritiserer forslaget.

Tirsdag legger den avtroppende regjeringen frem statsbudsjettet. Det skal stammes inn. Bruken av oljepenger skal ned til under 3%, i tråd med handlingsregelen.

ናይ ነዳዲ ገንዘብ ኣጠቓቕማ ክጎድል ኣለዎ 09.10.2021

NAF frykter at literprisen på bensin og diesel blir femti øre leteren dyrere neste år. Finansministeren bekrefter at de vil øke CO2-avgiften, men hvor mye vil han ikke si før statsbudsjettet legges fram.

ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ እዩ 10.10.2021

Støre forteller om deler av den nye regjeringens arbeidslivspolitikk. Med seg hadde en høyaktuell kandidat til posten som ny arbeids- og sosialminister.

ምቅይያራት ኣብ ናይ ስራሕ ፖሊሲታት 10.10.2021