Hopp til innhold

መንግስቲ ንዕዮ ገዛ ሕጋውነት የልብሶ 05.09.2021

Regjeringen vil lovfeste at skoler kan pålegge elever lekser på fritiden. Det foreslår de i den nye opplæringsloven. Forslaget fratar også kommuner og fylker til å innføre leksefri. Partier på venstresiden kritiserer forslaget.

Regjeringen vil lovfeste at skoler kan pålegge elever lekser på fritiden. Det foreslår de i den nye opplæringsloven. Forslaget fratar også kommuner og fylker til å innføre leksefri. Partier på venstresiden kritiserer forslaget.

I denne videoen snakker assisterende helsedirektør om hvordan vinteren blir med tanke på korona.

ኮሮና ኣብዚ ክረምቲ 25.11.2022

I oktober fikk en kvinne en oppringing. En man forklarte at noen hadde misbrukt bankkontoen hennes. Mannen utga seg for å være politi, men han var en svindler. I løpet av noen timer forsvant mer enn 20 tusen kroner fra kvinnens konto.

ፖሊስ ካብ ኣታለልቲ ጥንቃቐታት ክግበር ኣተሓሳሲቡ 20.11.2022

Sande blir den første i Sør-Norge som kan bli et skatteparadis. Kommunestyret senker formuesskatten kraftig, etter hvert til 2 promille. Nå håper de folk med kapital vil komme dit.

ሳንደ፣ ገነት ናይ ግብሪ ክፍሊት ክኸውን ትኽእል እያ 17.11.2022