ጣልቃ ናይ ሓይልታት ምክልኻል የድሊ እዩ 11.12.2021

Bare 30% av helsearbeiderne er vaksinert med 3 doser, og det skaper bekymring. Nå kommer forslag om å bruke Forsvaret og Sivilforsvaret til å få fart på vaksinering.

Bare 30% av helsearbeiderne er vaksinert med 3 doser, og det skaper bekymring. Nå kommer forslag om å bruke Forsvaret og Sivilforsvaret til å få fart på vaksinering.

Lønnsoppgjøret til våren kan bli tøft. Flere arbeidstakerorganisasjoner varsler høye lønnskrav for å dekke inn høye strøm-og drivstoffpriser og økte renter.

ናይ ዶሞዝ ስምምዕ ከጸግም ይኽእል እዩ 15.01.2022

Pandemien har gått hardt utover flytrafikken, men bransjen har tro på lysere tider. 
Avinor antar at gradvis vil ta seg opp gradvis fra rundt påsketider mot sommeren.

ናይ ኣየር በረራ ትካላት ብሩህ መጻኢ ኣሎ ይብላ 16.01.2022

Foreldre får tilbud om å vaksinere barn mellom 5 og 11 år, men de færreste barn har behov for det, mener FHI og en vaksineforsker.

ውሑዳት ህጻናት ጥራይ እዮም ክኽተቡ ዘድልዮም 16.01.2022