ብምሉኦም ስድራ ይሕንብሱ - 3. ከም በረድ ምዝሓሉ ማይ ተሞኩሮ 05.06.2021

Regjeringen presenterte planen for hvordan samfunnet skal gjenåpnes, men har ikke satt en dato for når det skjer. Målet er at 90% av den voksne befolkningen skal være fullvaksinert før gjenåpning.

መደብ ዳግማይ ምኽፋት 17.09.2021

ብዙሓት ካብተን ኣብ ኖርወይ ብሕክምና ሓገዝ ዘርኢ ረኺበን ክጠንሳ ዝፈተና ደቀንስትዮ እቲ ዝረኽብኦ ዘርኢ ከም ዘጠራጥረን ገሊጸን። ዘርኦም ዝውፍዩ ኖርወጃውያን ዋሕዲ ከም ዘሎ ይፍለጥ።
Mange som prøver å bli gravide ved assistert befruktning med donorsæd foretrekker sæd fra Norge og er skeptiske til importert sæd. Men det er mangel på norske donorer.

ጥንሲ ብሓገዝ ሕክምና ካብ ኖርወጃውያን ወፈይቲ ዘርኢ 12.09.2021

ለበዳ ኮሮና ኣብዛ ሃገር ብመጠኑ ነክዩ ይርከብ። ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት 1301 ሓድሽ መልከፍቲ ተመዝጊቡ ኣሎ። እዚ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብ386 ጎዲሉ ማለት እዩ። ተሓጋጋዚ ናይ ጥዕና ዳይረክተር ክገልጽ ከሎ፣ ምኽንያት መጉደሊኡ ውጽኢት ናይ ክታበት ምዃኑ ሓቢሩ።
Koronasmitten i landet er svakt synkende. Siste døgn er det registrert 1301 nye tilfeller, 386 færre enn samme dag i forrige uke. Assisterende helsedirektør sier at vaksineringen er en viktig årsak til den synkende trenden.

ለበዳ ኮሮና ብመጠኑ ነክዩ ይርከብ 11.09.2021