Hopp til innhold

ብዝሒ እቶም መንግስታዊ ሓገዝ ዝሓቱ ይውስኽ 21.11.2021

Andelen sosialhjelpsmottakere som er født i Afrika og Asia har økt kraftig det siste tiåret. I 2010 var det 16500 innvandrere fra disse regionene som mottok sosialhjelp. I fjor var tallet 26600. Gruppen utgjør halvparten av sosialhjelpsmottakerne i Norge.

Andelen sosialhjelpsmottakere som er født i Afrika og Asia har økt kraftig det siste tiåret. I 2010 var det 16500 innvandrere fra disse regionene som mottok sosialhjelp. I fjor var tallet 26600. Gruppen utgjør halvparten av sosialhjelpsmottakerne i Norge.

Regjeringen vil strupe krafteksporten til utlandet hvis vannmagasinene i Norge kommer under kritiske nivå. Sier de nå tar større politisk styring med krafteksporten.

መንግስቲ ንሰደድ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ወጻኢ ሃገራት ክዓግቶ እዩ 27.01.2023

Stor Britannia har hatt stor sukkes med å få røyker over fra tobakk til e-sigaretter. Norske forskere ser nå på erfaringene når e-sigaretter med nikotin blir lovlig å selge også her i Norge i løpet av året.

ምጥቃም ኢ-ሽጋራን ዘስዕቦ ሓደጋታት 15.01.2023

8 av 10 nordmenn er positive til organdonasjon, men mange av dem lar være å registrere seg.

ዝበዝሑ ሰባት፣ ጉዳይ ልግሲ ክፋል ኣካላት ብኣወንታ ይርእይዎ 15.01.2023