ብዝሒ እቶም መንግስታዊ ሓገዝ ዝሓቱ ይውስኽ 21.11.2021

Andelen sosialhjelpsmottakere som er født i Afrika og Asia har økt kraftig det siste tiåret. I 2010 var det 16500 innvandrere fra disse regionene som mottok sosialhjelp. I fjor var tallet 26600. Gruppen utgjør halvparten av sosialhjelpsmottakerne i Norge.

Andelen sosialhjelpsmottakere som er født i Afrika og Asia har økt kraftig det siste tiåret. I 2010 var det 16500 innvandrere fra disse regionene som mottok sosialhjelp. I fjor var tallet 26600. Gruppen utgjør halvparten av sosialhjelpsmottakerne i Norge.

Kortere karantene tid og økt bruk av koronapass er noen av tiltakene europeiske land har satt inn for å unngå nedstenging.

መንግስቲ ሓደሽቲ ናይ ኮሮና ምክልኻል ሕግታት ከውጽእ ይግምግም ኣሎ 08.01.2022

En mann i 40-årene er siktet for drap på kvinne i Lier. Kvinnen er i 60-årene og svensk statsborger og ble funnet hjemme hos seg selv.

ብቕትለት ዝተኸሰሰ ሰብ 08.01.2022

Regjeringen øker strømstøtten. Ordningen som ble presentert før jul fikk mye kritikk både fra LO og opposisjon for å være for dårlig.

መንግስቲ ነቲ ናይ ጸዓት ወጻኢታት ሓገዝ ወሲኽሉ ኣሎ 08.01.2022