19.05.2020: ህዝባዊ መጎዓዝያ ካብ ምጥቃም ከቋርጽ ህዝቢ ይምከር

Flere busser kjører med for mange passasjerer. Det gir økt smitterisiko.
ብዙሓት ኣውቶቡሳት ብዙሓት ተሳፈርቲ ሒዘን እየን ዝንቀሳቀሳ። እዚ ድማ ተላባዒ ሕማም ኣፍደገ ከም ምሃብ እዩ።
En mutert variant av koronaviruset er oppdaget i både Trondheim og Hyllestad. Folkehelseinstituttet vet ikke hvor den kommer fra. Det er ikke sett en lignende mutasjon i Norge tidligere. 
ሓድሽ ዝዓይነቱ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትሮንድያህምን ኣብ ሂለስታድን ተረኺቡ። ህዝባዊ ጥዕና ኢንስቲቱሽን ከም ዝሓበሮ እዚ ቫይረስ ምንጩ ዛጊት ኣይተፈልጠን ዘሎ። እዚ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኣብ ኖርወይ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ኣይፈልጥን እዩ።

22.10.2020 ብዓይነቱ ሓድሽ ዝኾነ ኮሮና ለበዳ

Helsedirektør Guldvog er bekymret over at mange unge omgås et høyt antall personer. Det fører til at mange må i karantene ved smitte og at smittesporing blir vanskeligere. Nå ber han folk redusere antall nærkontakter. Men hva er egentlig en nærkontakt?

18.10.2020 መጠንቀቕታ ንምቅርራብን ምትንኻፍን

Økende boligpriser og strengere regler for lån kan gjøre det enda vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet. Unge etablerere og enslige forsørgere rammes mest.

12.10.2020 ዕድጊ ገዛውቲ ይኸብር። ልቓሕ ምውሳድ ውን ይተርር