19.05.2020: ህዝባዊ መጎዓዝያ ካብ ምጥቃም ከቋርጽ ህዝቢ ይምከር

Flere busser kjører med for mange passasjerer. Det gir økt smitterisiko.
ብዙሓት ኣውቶቡሳት ብዙሓት ተሳፈርቲ ሒዘን እየን ዝንቀሳቀሳ። እዚ ድማ ተላባዒ ሕማም ኣፍደገ ከም ምሃብ እዩ።
Det har vært en voldsom vekst i bestilling av varer på nett under pandemien, og ofte betaler man lite eller ingenting for å få pakken levert hjem på døra. Men myndighetene mistenker at ikke alle i budbilbransjen følger lover og regler.

ገበናዊ ኣሰራርሓ ኣብ ናይ ጽዕነት መካይን ጨንፈር 26.11.2021

Norge fikk en stortingspresident med innvandrerbakgrunn. Masud Gharahkhani er nå nummer to i Norge etter kongen. Han får oppgaven med å gjenreise tilliten til stortingspolitikerne etter pendlerboligsakene.

ናይ ስደተኛ ድሕረባይታ ዘለዎ ፕረሲደንት ሃገራዊ ባይቶ ኖርወይ 27.11.2021

Norge skjerper karantenereglene, og mange land stanser flytrafikken fra det sørlige Afrika for å hindre spredning av den nye coronavirus-varianten.

ሓድሽ ዕሌት ቫይረስ ሻቕሎት ይፈጥር 26.11.2021