20.02.2021 ‘ተለኺፎም’ ዝተባህሉ ተመሃሮ ናይ ጽልኢ መልእኽታት ይስደዶም።

07.04.2021 ናይ ኣርና ሶልበርግ ዳግም ምኽፋት መደብ ከምዚ ይመስል።

01.04.2021 ህዝባዊ ጥዕና ኢንስቲቱት ናይ ኮሮና ክታበት ንህጻናት ክግምግም እዩ።

02.04.2021 ኣብ መወሸቢ ሆቴል ዝኣተዉ ሰባት ብፍርሒ ይናወጹ