ብዙሓት ደቂ ተብዓትዮ፣ ኣብ ጥዕና ስራሕ ይዋፈሩ

I april, midt under koronakrisen, var fire 14-åringer samlet på en fotballbane. De skulle ha gym, det var hjemmeskole og de hadde fått et treningsopplegg. Så skjer det: Under treningen stopper hjertet til en av dem. Det kunne gått fryktelig galt.
ኣብ ምያዝያ፣ ኣብ ሞንጎ ኮሮና ነውጺ ዝነበረሉ ግዜ፣ ኣርባዕተ ደቂ 14 ዓመት መናእሰይ ኣብ ኩዕሶ ሜዳ ተራኺቦም። ጅምናዝዮም፣ ብናይ ገዛ ትምህርቲ ሓደ ስልጠና ክገብሩ ዕዮ ተዋሂብዎም። ሽዑ ድማ እዩ ኣጋጢሙ። ኣብ ሞንጎ እቲ ስልጠና ናይ ሓደ ካብቶም መንእሰያት ልቡ ምህራም ኣቋሪጻ። እቲ ንነገር ውን ናብ ዝገደደ ክኸይድ ይኽእል ኔሩ።

20.06.2020: ናይ ሓደ መንእሰይ ልቡ ምህራም ኣቋሪጻ

Tre av ti norske ungdommer har det siste året sett noen planlegge eller gjennomføre slåsskamper på sosiale medier. Det viser en ny rapport fra Medietilsynet.
ሰለስተ ካብ ዓሰርተ ኖርወጃውያን መናእሰይ ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ገለ ሰባት ብማሕበራዊ ሜድያታት ቪድዮታት ክበኣሱ ወይ ውን ክበኣሱ መደብ ከውጽኡ ከለዉ ርእዮም ኣለው። እዚ ብናይ ሜድያ በዓል ስልጣን ዝወጸ ጸብጻብ እዩ።

17.06.2020: ናይ ሓደ መንእሰይ ልቡ ምህራም ኣቋሪጻ

Folkehelseinstituttet har kommet med en ny risikovurdering. De frykter at folk skal gå lei smittevernrådene, og at det vil føre til at flere blir smittet i sommer.
ሚኒስትሪ ህዝባዊ ጥዕና ሓድሽ ገምጋም ናይ ለብዲ ሕማም ክስተት ኣውጺኡ ኣሎ። ህዝቢ ነቲ ንለብዲ ምክልኻል ዝምልከት ሕግታት ዕሽሽ ከይብልዎን ኣብዚ ክረምቲ ድማ ብዙሓት ከይቃልዑ ፍርሖም ገሊጾም።

11.06.2020: ለብዲ ሕማም ከይውስኽ ይፍራሕ