Hopp til innhold

ናይ ሃይማኖት ሕብረታት ይዕጸዋ

I Stavanger er to menn mistenkt etter den brutale mishandling av svaner midt i byen. Foreløpig er det uvisst om svanene fikk varige skader.

ኣረሜናዊ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ማይ ደርሆ 05.08.2022

Det er snart skolestart, og flere nye regler og ordninger trer i kraft. Første klassinger over hele landet får tolv timer gratis SFO. I tillegg ble det innført brillestøtteordning for barn.

ሓድሽ ሕግታት ኣብ ምጅማር ትምህርቲ ግዜ 31.07.2022

De største kraftmagasinene i landet må ha en nedre grense for hvor mye de kan tappes, mener lederen i Norsk Industri. Slik ønsker Lier-Hansen å sikre beredskapen i Norge. Nå er vannet i disse magasinene langt under det som er normalt for årstiden.

ዋሕዲ ማይ ኣብ ናይ ጸዓት ግድባት 30.07.2022