05.12.2020 መሸፈኒ ኣፍ፣ ከም ፋሽን ይቑጸር

Munnbind har blitt mote. For å dekke seg til behøver ikke å bety at man ikke vil se bra ut. 
መሸፈኒ ኣፍ ከም ፋሽን ክሕሰብ ጀሚሩ። ምሽፋን ማለት ጽባቐ ምሕባእ ማለት ኣይኮነን።
Adil fikk ny jobb hos SAS på Oslo lufthavn i januar i fjor. Så kom pandemien. I august kom også permitteringsvarselet. Men Adil er ikke alene. Blant utenlandsfødte innvandrere i Viken, var 9,4 prosent arbeidsledige ved slutten av året i fjor. Arbeidsledighet i denne gruppen er tre ganger høyere enn resten av befolkningen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I Oslo var ledigheten blant utenlandskfødte innvandrere høyest i landet med 11 prosent i samme periode. Statssekretæren er bekymret for arbeidsledigheten. Hun anbefaler at ledige tar seg utdanning.

12.02.2021 ከባቢ ሓደ ካብ ዓሰርተ ናብ ኖርወይ ዝመጹ ስደተኛታት ስራሕ ኣልቦ እዮም

Rasisme-undersøkelsen fra NIF viser oppsiktsvekkende tall om inkludering av personer med flerkulturell bakgrunn. Idretten står i fare for å bidra til mer rasisme i samfunnet, ikke mindre, slår en rapport fra Norges Idrettsforbund fast. Soliman Sarwar oppfordrer minoriteter til å ta sin plass i idretten.

10.02.2021 ኣዕናዊ ዓሌታውነት ጸብጻብ ኣብ ስፖርት

Det kan komme endringer i hvordan vaksineringen mot koronaviruset skal foregå. FHI varsler en ny vaksinestrategi. Oslo og andre kommuner forventer at det blir flere vaksiner til områder med mye smitte.

13.02.2021 ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ክታበት ውጥኑ ይልውጥ