Hopp til innhold

ጠለብ ናይ ዝለዓለ ቋንቋ ምልከት ተቓውሞ የላዕል

Som en del av fangeutvekslingsavtalen mellom Hamas og Israel, intervjuet NRK en 16 år gammel gutt som ble løslatt fra israelske fengsler. Barnet forteller om hva han ble utsatt for under fengslingen.

ዝተፈትሐ ወዲ፣ ብዛዕባ ማእሰርቱ ገሊጹልና 25.11.2023

Villsvin er et dyr ingen vil ha her i landet. Nylig ble en stor flokk sett i skogen i Hedmark, ikke langt fra svenskegrensa. Faren er at de har med afrikansk svinepest fra Sverige, og at de skal klare å etablere seg i Norge. Derfor er det skuddpremie på villsvin.

ንምቕታል ናይ በረኻ ሓሰማታት ምትብባዕ ይግበር ኣሎ 18.11.2023

Sjefen for det europeiske energibyrået Acer sier han mener det er lite sannsynlig at det blir en kraftkrise med høye strømpriser til vinteren. Han sier at Acre ikke bestemmer over norske strømpriser eller det norske energimarkedet.

ኤሰር ኣይኮነን ዋጋታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝውስን። 18.11.2023