ሓደስቲ ወለዲ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ሓገዝ ክረኽቡ እዮም።

Koronatiltak gjør situasjonen ekstra vanskelig for papirløse migranter som er kommet til Norge. Nå ber Røde Kors politikerne om å prioritere helserettigheter for en særlig utsatt gruppe.
ጉዳይ ናይቶም ብዘይ ዶኩመንት ናብ ኖርወይ ኢዶም ዝሃቡ ስደተኛታት፣ ነቶም ናይ ኮሮና ምክልኻል መደብ ዘውጽኡ ተወሳኺ ከቢድዎም ኣሎ። ሕጂ ድማ ቀይሕ መስቀል ንፖለቲከኛታት ነቶም ተነቀፍቲ ጉጅለ ቀዳምነት ክወሃቦም ይሓቱ።

23.05.2020: ዶኩመንት ዘይብሎም ስደተኛታት ጥዕናዊ ሓገዝ ይረኽቡ

Flere busser kjører med for mange passasjerer. Det gir økt smitterisiko.
ብዙሓት ኣውቶቡሳት ብዙሓት ተሳፈርቲ ሒዘን እየን ዝንቀሳቀሳ። እዚ ድማ ተላባዒ ሕማም ኣፍደገ ከም ምሃብ እዩ።

19.05.2020: ህዝባዊ መጎዓዝያ ካብ ምጥቃም ከቋርጽ ህዝቢ ይምከር

Leila Bayat er lykkelig over at mange års kamp er slutt. Hun ble sendt ut av landet og pisket i Iran. I en unik dom er den norske staten dømt for brudd på torturbestemmelsene.
ላይላ ባያት እቲ ንብዙሕ ዓመታት ወሰደ ሕጋዊ ቅልስ ስለ ዝተወደኣላ ኣዝያ ተሓጒሳ ኣላ። ካብ ኖርወይ ናብ ሃገራ ኢራን ድሕሪ ምጥራዛ ብኩርማጅ ክትግረፍ ተፈሪዳን ተቐጥቂጣን እያ። ሕጂ መንግስቲ ኖርወይ ብምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ንስቅያት ኣሕሊፍካ ብምሃብን ተኸሲሱ ኣሎ።

19.05.2020: መንግስቲ ኖርወይ ብምግሃስ ሰብኣዊ መሰል ተኸሲሱ።