Hopp til innhold

መግለጺ ብዛዕባ ኮሮና

8 av 10 nordmenn er positive til organdonasjon, men mange av dem lar være å registrere seg.

ዝበዝሑ ሰባት፣ ጉዳይ ልግሲ ክፋል ኣካላት ብኣወንታ ይርእይዎ 15.01.2023

Obos setter en rekke planlagte prosjekter på vent. Bygge kostnadene er blitt for høye. Norges største boligbygger har 2000 usolgte leiligheter til en verdi av 14 milliarder. Bygge kostnadene er nå så høye at nye boliger koster mer enn folk er villig til å betale.

ናይ ህንጻ ፕሮጀክትታት ንግዚኡ ደው ኢሎም 15.01.2023

Barn står bak en kraftig økning av branner på barneverninstitusjoner her i landet. I fjor brant de hele 69 ganger. Vi har det siste året fulgt en tenåring som i fjor utløste en storbrann i Stjørdal.

ኣብ ኖርወይ ዝኽሰት ዘሎ ባርዕ ሓዊ ብቆልዑ ዝተወልዐ እዩ 14.01.2023