25.01.2021 ኣፍልጦ ብዛዕባ ሓድስቲ ቫይረሳት

Det nye koronaviruset har mutert flere ganger, og nå har den britiske varianten kommet til Norge. De nye variantene er mer smittsomme, men vaksinene ser foreløpig ut til å fungere. NRK har snakket med molekylærbiolog, Sigrid Bratlie om hva vi vet om korona, de muterte virusene og vaksinering.
Lønnsoppgjøret til våren kan bli tøft. Flere arbeidstakerorganisasjoner varsler høye lønnskrav for å dekke inn høye strøm-og drivstoffpriser og økte renter.

ናይ ዶሞዝ ስምምዕ ከጸግም ይኽእል እዩ 15.01.2022

Pandemien har gått hardt utover flytrafikken, men bransjen har tro på lysere tider. 
Avinor antar at gradvis vil ta seg opp gradvis fra rundt påsketider mot sommeren.

ናይ ኣየር በረራ ትካላት ብሩህ መጻኢ ኣሎ ይብላ 16.01.2022

Foreldre får tilbud om å vaksinere barn mellom 5 og 11 år, men de færreste barn har behov for det, mener FHI og en vaksineforsker.

ውሑዳት ህጻናት ጥራይ እዮም ክኽተቡ ዘድልዮም 16.01.2022