29.11.2020 ድሕሪ 13 ዓመት ካብዛ ሃገር ይጥረዝ

Utvisningen av 18 år gamle Mustafa Hasan engasjerer mange. På søndag 29 november demonstrerte støttespillerne hans utenfor Stortinget. Hasan kom til Norge da han var 6 år gammel og han har bodd her i 13 år. UNE har bestemt at Hasan skal sendes til Jemen. 
ምጥራዝ ናይቲ ወዲ 18 ዓመት ምስጦፋ ሓሰን ንብዙሓት ኣተሓሳሲብዎም ኣሎ። ብሰንበት 29 ሕዳር እቶም ደገፍቱ ኣብ ኣፍደገ ቤተመንግስቲ ተቓውምኦም ኣስሚዖም። ሓሰን ወዲ 6 ዓመት ከሎ እዩ ናብ ኖርወይ መጺኡ፣ ን13 ዓመት ድማ ተቐሚጡ። ውሕሃ፣ ሓሰን ናብ የመን ክጥረዝ ወሲኑሉ ኣሎ።

ቶርጓሚ: ሳምሶን ተወልደ ገብረግዚኣብሄር

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኖርወይ ብ ትግርኛ

nnorge@nrk.no

Pandemien fører til at arbeidsledigheten igjen øker i mange kommuner. I Ullensaker er 8,5 prosent helt uten arbeid, i tillegg er mange permittert. Også mange andre kommuner sliter med uvanlig høy ledighet. 
ዓለማዊ ለበዳ ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ብዙሓት ምምሕዳራት መሊሱ ኣጋዲድዎ ኣሎ። ኣብ ኡለሳከር 8.5 ሚእታዊት ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም ኣለዉ። ብዙሓት ውን ካብ ስርሖም ዝተፋነዉ እዮም። ካልኦት ምምሕዳራት ውን ካብ ንቡር ንላዕሊ ወሰኽ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ኣጋጢምወን ኣሎ።

10.01.2021 ስራሕ ኣልቦነት መሊሱ ይዛይድ።

Hvordan påvirker pandemien familier og parforhold? En forskningsrapport viser at mange som gikk til terapi hos familievernkontorene, fikk en mer harmonisk hverdag etter at Norge stengte 12. mars. 
እዚ ዓለማዊ ለበዳ ብኸመይ ንስድራቤታት ጸልይዎም? ጸብጻብ ናይ ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ብዙሓት ካብቶም ናብ ናይ ስድራቤት ተራፒ ዝበጽሑ፣ ካብ 12 መጋቢት ምዕጻው ናይ ኖርወይ ንደሓር፣ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዝምድና ምስ ስድራቤቶም ከም ዝተመሓየሸ ይሕብር።

06.01.2021 ብዙሓት ስድራ ኣብዚ ናይ ዓለማዊ ለበዳ ግዜ ከም ዝጠዓሞም ይገልጹ

Tre sørlendinger har engasjert seg i saken om 18 år gamle Mustafa Hasan som skal sendes ut av Norge. I romjulen la de ut en video der flere kjendiser leser dikt om 18-åringens skjebne. Nesten en halv million har sett videoen til nå.
ነቲ ካብ ኖርወይ ክጥረዝ ዝጽበ ዘሎ ወዲ 18 ዓመት ምስጦፋ ሓሰን፣ ሰለስተ ካብ ደቡባዊ ኖርወይ ኢዶም የእትውሉ። ኣብ ግዜ ልደት ዝተፈላለየ ግጥምታት ብዛዕባ ዕድል ናይዚ 18 ዝዓመቱ ህጻን እናንበቡ ዝቐረጽዎ ቪድዮ ዘርጊሖሞ። ክሳብ ሕጂ ድማ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ተኸታቲሎማ ኣለዉ።

04.01.2021 ጎስጓስ ህቡባት ንምስጦፋ