17.02.2021 ካልእ ዝባህሎም ሰባት ብዙሓት ተኸተልቲ ናይ ኢንስታግራም ይረኽቡ

02.04.2021 ኣብ መወሸቢ ሆቴል ዝኣተዉ ሰባት ብፍርሒ ይናወጹ

04.04.2021 ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኖርወይ 150,960 ፋይዘር ክታበት ክትቅበል እያ።

27.03.2021 ሃገራዊ ውሸባ ሕግታት፣ ንመጻምድቲ