NRK Meny
Normal

Yara får millionbot

Yara har fått 2,5 millioner kroner i bot fra Telemark politidistrikt for et utslipp av kalksalpeter i Frierfjorden i 2010. – Vi gjorde en feil, sier fabrikksjefen.

Kran

Det var denne ventilen som ikke var skrudd til da 2080 tonn flytende kalksalpeter rant rett ut i Frierfjorden.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Under lasting av kalksalpeter som er et gjødselprodukt, til en båt ved Yaras Hovedkai på Herøya i Porsgrunn, ble det søndag 19. desember 2010 sluppet ut 2080 tonn flytende kalksalpeter til Frierfjorden.

Omregnet til nitrogen tilsvarer utslippet 354 tonn fordelt på ammonium og nitrat.

– Skjødesløshet

Harald Sørby, seksjonssjef Klif

Harald Sørby, seksjonssjef i Klima- og forurensingsdirektoratet.

Foto: Klif
Per Knudsen, fabrikksjef Yara

Per Knudsen, fabrikksjef på Yara sier at det er han som fabrikksjef skal sørge for at slike episoder ikke finner sted.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Årsaken til utslippet var at to dreneringsventiler ble glemt i en åpen stilling under lastingen. Det var heller ingen ekstra sikring som kunne hindret utslippet til fjorden. Utslippet pågikk i 12 timer før det ble oppdaget.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ser alvorlig på at en så stor og seriøs aktør som Yara Porsgrunn har unnlatt å risikovurdere denne aktiviteten ved virksomheten. Noe som også er et brudd på Yaras egne rutiner.

Det var et utslipp som kunne hatt et stort potensial. Det var rett og slett skjødesløshet. Harald Sørby, seksjonssjef i Klima- og forurensingsdirektoratet.

– Hovedgrunnen til at vi har vedtatt boten er at vi har gjort en feil og sluppet ut et stort volum. Og det skal vi ikke gjøre, sier Per Knudsen, fabrikksjef ved Yara Porsgrunn.

– Må ha systemene på plass

Miljøeffekten av utslipp av gjødsel er økt begroing. Utslippet skjedde om vinteren. At utslippet skjedde utenom vekstsesongen ser ut til å ha begrenset miljøpåvirkningen i Frierfjorden.

– Heldigvis har de to rapportene fra Norsk Institutt for vannforskning som ble gjort kort tid etter utslippet, vist klart og tydelig at det ikke kan påvises noen skadelig effekt på Frierfjorden. Det er vi svært glad for, sier Per Knudsen.

Frierfjorden er allerede en svært belastet fjord og trenger ikke mer forurensing. Klif mener at med en god internkontroll burde dette utslippet vært unngått.

– Vi er fullstendig på det rene med at dette ikke var av de miljømessig mest alvorlige utslippene. Men det å ikke ha orden i sysakene sine på disse tingene, altså, det å pumpe store mengder veske rundt omkring. Neste gang kan det være en mye mer miljømessig betenkelig sak som skjer. Og da må man ha systemene sine på plass for å sjekke at slike ting ikke kan skje, og det er det viktigste, sier Harald Sørby.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Per Knudsen

Fabrikksjefen ved ventilen som ikke var stengt. Nå må ventilen være stengt for at lasting kan starte.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Yara er bøtelagt tidligere

I lys av at Yara også i 2007 hadde et utslipp under lossing av mineralolje fra båt, ser Klif svært alvorlig på gjentagende utslipp og fravær av risikovurdering.

Under utslippet i 2007 avdekket Klif mangler ved internkontrollen, og anmeldte dette forholdet til Telemark politidistrikt 8. juli 2008.

Yara ble den gang ilagt en bot på 400 000 kroner for forholdet.