NRK Meny

Vil trekke sak om skuterløyper

Ordførar Jon Rikard Kleven vil utsette saka om skuterløyper i Vinje. Det skuldast omlegging av trasé utanom eigedomen til Opplysningsvesenets fond og at det manglar 12 grunneigaravtaler. Kleven seier at Kommunestyret har etter forskrifta ikkje lov til å gjere vedtak før grunneigartilhøva er på plass. Saka står på lista til kommunestyret i morgon.

Jon Rikard Kleven
Foto: Anne Lognvik / NRK