NRK Meny
Normal

Vil skjule turistskatt

Turistnæringa på Rauland er fornøyd med forslaget om turistskatt i Vinje, men de vil skjule beløpet gjennom høyere priser.

Du møter det i Sveits, Canada og Frankrike. Kommer du til Nice på den franske rivieraen må du betale 2 euro eller ca 16 kroner i turistskatt på toppen av hotellregninga.

- Nytter ikke med frivillig innsamling

Turistnæringa på Rauland er positive til forslaget om innføring av ekstra turistskatt i kommunen. Det gir penger til vedlikehold av skiløyper, rasteplasser og andre tilbud til turistene.

Hotelleier Geir Midtbø ved Austbø hotell på Rauland tror ikke lenger det nytter med frivillig innsamling av penger til fellestilbud for turister på Rauland. Men han synes ikke turistskatten bør spesifiseres på regninga, men skjules gjennom høyere priser.

- De aller fleste som kommer fra utlandet er vant til at man opererer med en turistskatt, at man får et påslag på regningen. Jeg tror kanskje det gjør seg bedre overfor turisten, at vi baker det inn i de utsalgsprisene vi opererer med , at de enkelte næringsutøvere betaler en prosentvis andel av omsetningen sin inn til felleskassen, sier Midtbø.

Også hyttefolket må betale

Pengene skal brukes til kulturutvikling, intern transport, turløyper sommer og vinter, produktutvikling, drift av destinasjonsselskapet og turistkontorer. Til nå har dette har vært spleisetiltak rundt om i destinasjonene og Midtbø mener det har gjort at tilbudet ikke har vært bra nok.

I dag betaler turistbedriftene på Rauland 1 million kroner til fellesoppgaver. Midtbø tror det vil komme mer enn dobbelt så mye penger, gjennom en egen turistskatt i kommunen, der også hyttefolket må betale.

- De kjøper varer i butikker, kjper mat på restaurentar, benytter seg av tilbud som i dag koster penger, skiheiser og slike ting. Med en innbakt turistskatt regner man med at for Vinje kommune som helhet så vil man klare å komme opp med i et beløp på ca 2,5 millioner kroner fra disse nye ordningene, sier hotellsjefen.

Skeptisk

Turistforeningen er skeptisk til en ekstraskatt, som de frykter kan gå ut over friluftslivet. Slike følger ønsker heller ikke Vinje-ordfører Arne Vinje. Ordføreren håper turistskatten kan utformes så den ikke skremmer bort turistene.

- Den type friluftsliv som almannaretten er tufta på, som skal gi både innbyggere og turister fri tilgang til heiene, fjellene og skogene, det er en verdi vi skal holde på, det skal være gratis. Det vi snakker om her er å finansiere en tilrettelegging som koster mye penger, og som det er urimelig at reiselivsvirksomhetene skal bekoste alene, sier Vinje-ordføreren.

Det er fylkesrådmennene som ønker et prøveprosjekt med en ekstra turistskatt i Vinje, Hemsedal og Hol kommuner.