Vil prioritere ungdommen

Fylkesrådmannen foreslår å styrke videregående opplæring og fylkesveger i 2017.

Evy-Anni Evensen.

VIL STYRKE OPPLÆRING: Fylkesrådmann Evy-Annie Evensen vil styrke videregående opplæring i 2017.

Foto: Lorentz Berg / NRK

I fylkesrådmannens budsjett for 2017-2020 er det en tydelig prioritering av videregående opplæring og økte ressurser på elever og lærlinger i fylket.

Det kommer frem av en pressemelding fra Fylkesrådmannen.

– I dette budsjettet er det gjort store omprioriteringer og det er lagt opp til en mer effektiv ressursbruk og digitalisering på mange områder. Det skal bidra til at vi får et bedre økonomisk handlingsrom i budsjettperioden, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Fylkesrådmannens budsjettforslag for 2017 er på totalt 3,4 milliarder kroner.