Vil øke bruk av viltkamera

Rovviltnemda vil øke bruken av viltkamera for å telle rovdyr. Årsaken er at nemnda mener kameraene gir et bedre og mer presist bilde av hvor mange gauper som faktisk finnes i fylket. Nemda vet foreløpig ikke hvor mange kameraer som trengs og ser for seg at det kan ta mellom to og tre år før flere kameraer er på plass.

Gaupe i Tokheimslia i Odda
Foto: Jan Einar Odland