Normal

Vil lage nordisk matfestival

Vestfold matfestival ønsker å avansere ved å lage nordisk matfestival neste år.

Terje Sviland
Foto: Kari Wåle / NRK

Siden 2005 har Vestfold Matfestival blitt arrangert i Tønsberg, hvor Vestfoldmat har vært i fokus.

Nå vil styreleder for festivalen, Terje Sviland fra Ramnes, utvikle konseptet. 

Matlyst, reiselyst og livslyst

Målet er en større matfestival, hvor mat fra hele norden er i fokus.

Dette for å skape bevissthet rundt nordisk matkultur og spesialiteter,samt å opprette en arena for nettverksbygging. 

Men særlig håper Sviland at tre elementer skal gjenspeile festivalen.

- Matlyst, ikke minst, er viktkig for de fleste av oss, og kombinert med reiselyst bør det bli mye livlyst ut av det.

Derfor er arbeidstittelen på prosjektet Matlyst, reiselyst og livslyst.

Skal gi innblikk i nordisk matkultur

Matkongressen er planlagt å finne sted på Brunstad Konferansesenter i august i 2008, og skal forhåpentligvis åpne grensene enda mer mellom de nordiske landene. Målet er at både næringsliv og primærprodusenter skal delta.


I to dager vil det være åpent for alle som vil på Brunstad, i håp om å gi et innblikk i mangfoldet i den nordiske matkulturen, samt ny inspirasjon til matlaging

- Vi regner med at vi skal ha en utstilling hvor vi presenterer råvarene. Dertil skal vi ha kokker som omgjør varene til smakfulle retter, sier Sviland.

Tenker stort

Han har også planer om å arrangere en rekke fagfordrag kombinert med kultur og reiseliv.

- Vi vil legge opp til noen turer med noen interessante reisemål utifra Brunstad. Det er jo en del historieske steder i Vestfold.

Foreløpig er Nordisk matfestival kun et forprosjekt, men styrelederen for Vestfold matfestival er optimistisk.

- Ved å være tidlig ute, kan Vestfold kapre en nordisk matfestival,eller matkongress.

 Terje Sviland regner med at det kan komme mellom 30 000 og 40 000 til festivalen dersom ideen settes ut i live.