NRK Meny

Vil ikkje kommentere drapstrugsmål

Ordførar Sven Tore Løkslid vil ikkje kommentere opplysningane i Telen om at han er truga på livet etter at Hjartdal kommunestyre vedtok å innføre eigedomsskatt. I fylgje avisa har Løkslid fått tilsendt eit bilete der det er manipulert inn ein kniv gjennom hovudet hans. Løkslid seier at han no har fokus på å rette opp manglar i måten å rekne ut skatten på.

  • Glatte veger

    I Agderfylkene og Telemark er det nå stedvis glatt på vegene som følge av underkjølt regn, ifølge Statens vegvesen. Spesielt i indre strøk og de mindre vegene er det vanskelige kjøreforhold. Mannskaper er ute og salter og strør.