NRK Meny

Vil ikkje kommentere drapstrugsmål

Ordførar Sven Tore Løkslid vil ikkje kommentere opplysningane i Telen om at han er truga på livet etter at Hjartdal kommunestyre vedtok å innføre eigedomsskatt. I fylgje avisa har Løkslid fått tilsendt eit bilete der det er manipulert inn ein kniv gjennom hovudet hans. Løkslid seier at han no har fokus på å rette opp manglar i måten å rekne ut skatten på.