Vil ikkje ha fedmeoperasjonar

Helse Sør-Øst vil ikkje la Sjukehuset Telemark gjennomføre fleire fedmeoperasjonar. Tilbodet blir stoppa for å halde oppe pasientgrunnlaget ved Sjukehuset Vestfold, som tidlegare i år sende ein klage for å få stoppa tilbodet i Telemark.