Vil ikke ha rovdyrfrie beiteområder

Rovviltnemda i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder vil ikke ha egne rovdyrfrie beiteområder i fylkene, slik sentrale myndigheter ber om. Det kommer fram i et høringsutkast til ny forvaltningsplan for de fire fylkene. Årsaken er at nemda mener dagens ordning med kvotejakt fungerer bra, og at få fra landbruket i fylkene ønsker seg en annen ordning.