Vil ha ny gjennomgang

Beate Marie Dahl Eide i Senterpartiet ber fylkesrådmannen om ein ny gjennomgang av skuleutbyggingsplanane i Telemark. I byggeplanane for nye Skien Videregående skole er verken, kantine, dansesal eller andre viktige lokalitetar tatt med. Dahl Eide vil sjå på klassefordelinga mellom dei vidaregåande skulane i Skien med mål om å bygge ein ny Skien vidaregåande skule innanfor eksisterande budsjettramme.

Beate Marie Dahl Eide, Sp
Foto: Ragnar Lurås / NRK