NRK Meny
Normal

Vil ha hovedveier utenfor sentrum

Statssekretær i samferdselsdepartementet vil sikre effektive transportløsninger, og legge hovedveiene utenfor sentrum

Bård Hoksrud

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud vil legge nye veger utenfor by- og grendesentrum.

Foto: Odd Ragnar Lund

– Vi får mange reaksjoner på at hovedveier går gjennom et sentrum med fartsgrense på 40 kilometer i timen og fartsdumper overalt, sier Bård Hoksrud i Frp.

I tillegg til hovedveier utenfor sentrum, mener Hoksrud det er viktig å sikre gode innfartsveger fra hovedvegene til sentrum, for å ikke ødelegge for det lokale næringslivet.

Delvis enig

Jon Svartdal

Ordfører i Seljord, Jon Svartdal sier det har fungert bra i Seljord etter at E 134 blei lagt utenom sentrum for omtrent 20 år siden.

Foto: Telemark KrF

Hoksrud trekker fram Europaveg 134 forbi Seljord som et godt eksempel på at vegen går utenfor sentrum, mens lokalsamfunnet opplever fortsatt vekst.

Ordfører i Seljord, Jon Svartdal er delvis enig med Hoksrud.

– Det er flere årsaker til at det har fungert bra med E 134 utenfor sentrum i Seljord, sier Svartdal.

Han peker på at det er kort veg fra europavegen til sentrum, samt at bensinstasjonen og vegkroa ligger strategisk til langs vegen, og blir et naturlig sted å stoppe.

– Når man først stopper ved bensinstasjonen, ser man sentrum, og det er naturlig for mange å ta turen innom, sier Svartdal.

Ordføreren legger til at aktiviteten på Dyrskuplassen har økt, og at bygda har opplevd vekst av denne grunn.

Må ta mange hensyn

Olav Kasland

Ordfører i Bø, Olav Kasland er klar på at man må bevare et levende sentrum, selv om vegen går utenom.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Ordfører i Bø, Olav Kasland, er midt oppe i en utredning av hvor den nye vegtraseen til riksveg 36 skal gå. I dag går vegen rett gjennom hele Bø sentrum, og her er fartsgrensa 40 kilometer i timen. Det er flere fartsdumper på strekningen.

– En av de mest trafikkerte vegene i Telemark går rett gjennom Bøgata, og vi må blant annet ta både miljømessige og sikkerhetsmessige hensyn, sier Kasland.

Flere alternative vegtraseer har blitt diskutert, men nå jobbes det med ett spesifikt alternativ.

– Prognoser viser at trafikken på vegen vil doble seg i løpet av ganske få år, så at noe må gjøres, er det ingen tvil om, fortsetter Kasland.

Avgjørende for næringslivet

Ordføreren er også opptatt av å legge forholda til rette for det lokale næringslivet.

– Vi må sikre at sentrum ikke dør ut. Men det alternativet vi jobber med nå er godt. Det sørger for at innslagspunktet til den nye vegen er tett på sentrum. Derfor er det lett å velge å kjøre gjennom sentrum, samtidig som det er lett å kjøre rett forbi. Vi må prøve å få til en vinn-vinn-situasjon, avslutter Kasland.