Vil ha gjenopptakelse

Forsvareren til drapsdømte Åge Vidar Fjell, Jonny Sveen, håper gjenopptagelseskommisjonen velger å ta saken opp igjen i løpet av et halvt år.

Fjell ble i 1990 dømt for drap i Kilebygda, men privatetterforsker Tore Sandberg frykter at dette er nok et justismord.

Den dømte er ressurssvak, og Sveen mener hans tilståelse ikke kan føres som bevis.

Nyheten om at dommen i Kilebygda-saken KAN være et justismord ble møtt med forskjellige reaksjoner blant slektninger og naboer.

Naboer og slektninger av den drepte og den dømte er varsomme med å uttale seg til NRK etter at saken ble kjent.

Det som foreløpig er kommet fram er at noen sier de har vanskelig for å tro, slik Tore Sandberg hevder, at man står overfor et justismord. Andre mener derimot at saken bør gjenopptas, dersom Sandbergs private undersøkelser bringer fram avgjørende nye momenter.

Uansett hva utfallet blir, er mange i den lille grenda i Kilebygda i dag svært usikre på hva som kommer til å skje.